تشکیل باوهاوس جدید در شیکاگو
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

تشکیل باوهاوس جدید در شیکاگو با مدیریت لازلو موهولی ناگی László Moholy-Nagy (بخش سوم)

بسیاری از اعضای هیئت علمی باوهاوس به دلیل حکومت  ناسیونال سوسیالیست آلمان به طور قابل توجهی به منظور توسعه هنر در زمینه های طراحی و معماری به ایالات متحده مهاجرت کردند. ایده های خود را به خوبی به خصوص در شیکاگو نشر دادند.در سال۱۹۳۷مدرسه طراحی جدید باوهاوس در شیکاگو توسط   László Moholy-Nagy لازلو موهولی ناگی تاسیس شد که معلم سابق باوهاوس در آلمان (۱۹۲۳-۱۹۲۸) بود.

ادامه مطلب