مجموعه مبلمان ویژه
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

یک مجموعه مبلمان ویژه به عنوان مجموعه ای از قبیله ی توکیو

“شرکت طراحی سنگاپوری به نام +Industry مجموعه ای از کالای مبلمان را برای نمایش در نمایشگاه توکیو ۲۰۱۵ آماده نمود.

ادامه مطلب

راه حلهای مناسبی برای شکل گیری محل استقرار سازمانهای امروزی
ادامه مطلب
فضای اداری

آیا طراحان داخلی ، راه حلهای مناسبی برای شکل گیری محل استقرار سازمانهای امروزی ارائه می کنند؟

برداشتی آزاد از یک مصاحبه با “سویل پیچ” – “Sevil Peach” با بیست سال تجربه عملی در طراحی و اجرای پروژه های عظیم معماری داخلی در بخشهای اداری و عمومی

ادامه مطلب