تخت خواب معلق
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

تخت خواب معلق

ممکن است به نظر برسد که تخت معلق ، همان تخت های آویز ساده ای است که در گذشته گاه به شاخه درخت و یا چند چوب فرو رفته در زمین بسته می شد و کلا از چند تکه طناب تشکیل شده بود .

ادامه مطلب