جدیدترین مبلمان منزل
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

جدیدترین مبلمان منزل

طراحی به نام Ellinor Ericsson مجموعه ای از جدیدترین مبلمان منزل خود را رو نمایی کرده است. ابن مجموعه که X-ME نام دارد دارای طراحی عجیب و شگفت انگیز است.

ادامه مطلب