کودکانه زندگی کن
ادامه مطلب
کودک و نوجوان

کودکانه زندگی کن

در سال ۱۹۵۳، یونیسف، ۸ اکتبر مصادف با ۱۶ مهرماه را به عنوان روز کودک نام‌گذاری کرد. سپس همین سازمان به تدوین پیمان‌نامه‌ای پرداخت تا بر اساس آن حقوق کودکان در سراسر جهان به شکلی ویژه پاس داشته شود. بر اساس ماده یک این پیمان نامه، به هر انسان زیر ۱۸ سال کودک گفته می‌شود. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک بر این نکته تاکید شده است که کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم رشد کند. ایران این پیمان‌نامه را در سال ۱۳۷۲ امضا کرده است، پیمان‌نامه‌ای که یونیسف از آن با عنوان مورد وثوق‌ترین پیمان‌نامه تاریخ بشر یاد می‌کند، چرا که به جز یک کشور، تمام کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند. اطرافتان را نگاه کنید؛ چند کودک می‌بینید که در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ می‌شوند؟ در این مقاله می‌خواهیم به ذکر نکاتی در باره طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک بپردازیم که انجام آنها می‌تواند به زیباترشدن زندگی کودکان و کودکانه زندگی کردن آنها کمک کند.

ادامه مطلب