ایده برای یک دنیا بی‌نظمی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

یک عالمه ایده برای یک دنیا بی‌نظمی!

از اینکه این مطلب را برای مطالعه انتخاب کردید بسیار ممنونیم اما پیش از شروع اگر در خانه، اتاق خواب یا آشپزخانه هستید نگاهی به دور و اطراف خود کنید. چه می‌بینید؟ احتمالاً خبری از فضای ذخیره سازی، قفسه بندی یا سیستم انبارش مدرن نیست. اجازه دهید من از دنیای اطراف خود بگویم. اینجا در چیدمان منزل من یک عالمه بی‌نظمی است. کتاب‌های تلنبار شده روی‌هم در گوشه گوشه خانه، دسته‌کلیدهایی بر روی اوپن یا داخل گلدان، کشوهایی مملو از خرت و پرت که برای پیدا کردن هر چیزی باید زیر و رو شوند و … به گمانم چندان نیاز به ادامه دادن نباشد. این تصویری روشن از اغلب خانه‌های ایرانی است. خانه‌هایی با ظاهری آراسته اما در هر کنج و زاویه مملو از ابزار و اشیایی اضافه و دست و پاگیر! حال طبق معمول یک سؤال واضح ذهن من را پر می‌کند؛ با این زندگی پر هرج و مرج چه کنم؟

ادامه مطلب