لطفا دو تا پرینت از این صندلی!
ادامه مطلب
دانش، هنر صنعت

لطفا دو تا پرینت از این صندلی!

صنعت چاپ سه بعدی به عنوان مفهومی نسبتا «جدید» مدتی است که به حوزه مبلمان و دکوراسیون راه پیدا کرده. به این روش که مدت هاست از آن استفاده می شود «جدید» می گوییم چون در سال‌های اخیر بیش از پیش کاربردی، در دسترس و حتی استفاده از آن متداول شده است. دکوراسیون داخلی و تولید مبلمان با طراحی ارتباط مستقیم دارد و نه هزاران و صدها هزار بلکه میلیون ها طرح و امکان برای تولید مبلمان وجود دارد. مشتریان نیز به خصوص وقتی پای کار خاص درمیان باشد مایل هستند از محصولات منحصر به فرد استفاده کنند. تکنولوژی پرینت سه بعدی به تحقق یافتن این خواست کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب