هویت ماندگار؛ از سالن انتظار تا موزه و هتل
ادامه مطلب
محصول و طراح ماندگار

هویت ماندگار؛ از سالن انتظار تا موزه و هتل

برای بسیاری از ما مکان های خاطره انگیزی در شهرمان وجود دارند که از بودن در آنها احساس لذت کرده ایم. تقریبا هیچ ویژگی مشترکی میان این اماکن وجود ندارد؛ فرودگاه، ایستگاه قطار یا یک بنای تاریخی همگی می توانند برای انسان ها خاطره انگیز شوند. با این حال، فرسودگی سرنوشت ناگزیری است که دیر یا زود به سراغ تمامی سازه ها می آید و آنها را با تمام خاطرات خود از زندگی روزمره انسان ها حذف می کند. با این حال، گاهی این پایان کار مکان های خاطره انگیز نیست!

ادامه مطلب