نقش سنت بر کالبد شهر
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

نقش سنت بر کالبد شهر

بورکینا فاسو، این کشور کوچک در غرب قاره آفریقا شاید برای خیلی ها مقصد توریستی جذابی نباشد. این کشور که در گذشته مستعمره فرانسه بوده تاریخی متلاطم داشته و خیلی هم ثروتمند نیست. بورکینافاسو میان خشکی ‌های صحرای آفریقا محصور شده و پوشش گیاهی چندانی ندارد که همین موضوع آن را دچار خشکسالی هم کرده است اما درست شبیه هر کشور آفریقایی دیگری، هنر منحصر به فردی دارد که روی دیوارها و بناهای شهری اش خودش را نشان می دهند. با این حال، در پایه یکی از تپه های ساوانا در غرب آفریقا، روستایی شگفت انگیز در قلب این کشور پنهان شده است.

ادامه مطلب