بادگیر از گذشته تا امروز
ادامه مطلب
سایر

بادگیر از گذشته تا امروز

در جهان امروز، دیگر کمتر کسی پیدا می‌ شود که اهمیت انرژی و حفط آن را نداند. بادگیرها از سازه‌ هایی هستند که می توانند انرژی الکتریکی مورد استفاده برای خنک سازی ِ فصل های گرم را حفظ کند، به ویژه در ساعات اوج مصرف. در این مطلب ما طراحی جدید و مدرن بادگیر را در جهان می شناسیم. بادگیرهایی که روی نقاط بالایی ساختمان ها در جهت بیشینه سرعت باد منطقه نصب می شوند و اگر باد در جهت مطلوب بوزد، می توانند حتی بیشتر شوند و در جهان مخالف نصب شده و میزان انرژی ذخیره شده را بیشتر کنند. در نقاطی که سرعت باد کم است، بادگیر سیستم شومینه های خورشیدی را کارآمد تر می کنند و همچنین بادگیرهای یک سویه، می توانند در جهت مخالف باد نصب شوند. این ها فقط چند مورد از استفاده مدرن از بادگیر هستند.

ادامه مطلب