آنچه باید درباره فرش های گسترده زیر پا بدانیم
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

آنچه باید درباره فرش های گسترده زیر پا بدانیم

فرش ها منسوجات ای برای پوشاندن زمین هستند که روی کف پوش های دیگر پهن می شوند. فرش نباید کل سطح را بپوشانند و دیوار تا دیوار امتداد داشته باشند (مبلمان و میزها باید کاملا روی فرش یا دور آن قرار بگیرند.) این زیر انداز ها رنگ های محیط را با یکدیگر ترکیب می کنند، به آن ساختار و شخصیت می بخشند، فضا را مشخص می کنند و باعث می شوند زمین جایی راحت تر برای نشستن شود. آنها بهترین همراه سطوح سخت اند. همچنین می توانند به عنوان دیوار کوب هم به کار روند.

ادامه مطلب