اصول فنگ شویی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

راهنمای چیدمان خانه با استفاده از قوانین فنگ شویی

فلسفه فنگ شویی از چین باستان سرچشمه می گیرد و به دنبال یافتن تعادل و هماهنگی بین عناصر است. فنگ شویی از اصول راحتی و زیبایی غربی فراتر است. در عوض بر سلامت جسمی و روحی، موفقیت و روابط سالم که از طریق جریان انرژی مثبت حاصل می شود تأکید دارد.

ادامه مطلب