ادامه مطلب
دانش، هنر صنعت

چگونه «اینترنت اشیا» به حوزه مبلمان وارد می شود؟

ارتباط اینترنتی اشیا می‌ تواند شامل ارتباط یخچال هوشمند با اپلیکیشن ‌های خرید اینترنتی تلفنمان باشد تا مواد غذایی تمام شده را سفارش دهد و یا تا سطح  زیرساخت ‎های شهری و ترافیکی گسترش پیدا کند. در قرن بیست و یکم، دیگر هیچ شکی نیست که اینترنت اشیا یا (IoT :Internet of Things) بر صنعت طراحی و سازمان ‌های مختلف این حوزه تاثیر زیادی دارد و فروش و تولید و خدمات را هم متحول کرده است.

ادامه مطلب