ادامه مطلب
رویدادها

فعالان صنعت مبلمان در بین تلاشگران برتر کشور

هشتمین دوره همایش تجلیل از تلاشگران کشور روز پنجشنبه سوم بهمن ماه با حضور بیش از هزار نفر ازنخبگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های صنعت، علم، هنر برگزار و از ۸۴ نفر از تلاشگران و سرآمدان این حوزه ها تجلیل شد.

ادامه مطلب