چک لیست ساماندهی خانه برای فصل مدرسه
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

چک لیست ساماندهی خانه برای فصل مدرسه

پاییز برای کودکان به معنی دیدن دوستان قدیمی، آشنایی با معلم های تازه و خداحافظی با تابستان است. اول هر سال تحصیلی پر از جنب و جوش و احساسات متناقض است. راحت و ساده کردن این فرآیند تا حد ممکن برای کودکان و خودتان چندان سخت نیست و با به کار بستن توصیه هایی برای گوشه و کنار خانه انجام می شود. از جمع آوری مواد پخت غذا تا کنار گذاشتن لباس های قدیمی و رخت آویزهای تازه برای لباس های گرم همه جزو فهرستی هستند که بهتر است برای ابتدای سال تحصیلی آن ها را به کار ببندید. برای اینکه کارتان راحتتر شود چک لیست ساماندهی خانه برای فصل مدرسه را اینجا آماده کرده ایم.

ادامه مطلب