این نیمکت، باغچه های کوچک موقت در خانه ایجاد می کند
ادامه مطلب
نشیمن و پذیرایی

این نیمکت، باغچه های کوچک موقت در خانه ایجاد می کند

Florian Wegenast مبلمانی را طراحی کرده است که می‌تواند یک باغچه‌ی موقت را در فضایی کوچک ایجاد کند. 

او که در این مجموعه المان‌هایی از طبیعت را در خود جای‌داده است، درواقع بر آن است که زیبایی و طراوت فضای سبز را به محیط‌های تنگ و دودزای شهری راه دهد.

 

ادامه مطلب