رستورانی که شهربازی کودکان است!
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

رستورانی که شهربازی کودکان است!

رستورانِ نئوبیو در شانگهایِ چین بخشی از پارک خانوادگی نئوبیو (Neobio) است و طراحان آن می‎ گویند ایده اصلی ساخت این رستوران را از «یک بالن رنگارنگ که از روی یک قلعه باستانی بلند می شود» الهام گرفته اند. تصویری که احتمالا، به طور مستقیم از رویای یک کودک بیرون آمده است. البته تعجبی ندارد چون این رستوران پانصد متر مکعبی در نئوبیو که ساختش در سال ۲۰۱۷ تمام شد، همه جزئیات یک رویای کودکانه را درون دیوارهایش جای داده است.

ادامه مطلب