فضای اداری از کجا به کجا رسیده است؟
ادامه مطلب
فضای اداری

فضای اداری از کجا به کجا رسیده است؟

از نخستین باری که فضای اداری به شکلی علمی مورد بررسی قرار گرفت و راه‌کارهایی برای بهبود بهره‌وری در آن مطرح شد، بیش از ۷۰ سال می‌گذرد. بهره‌وری مستقیماً بر سود و زیان شرکت یا سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد و بی‌شک اساس تغییرات محیط‌های اداری در طول زمان بوده است؛ اما مشکل اینجاست که برخلاف فضای منزل، ما در محیط اداری با افراد بیشتر و در نتیجه چالش‌های متنوع‌تر مواجهیم. این موضوع سبب می‌شود تا هر یک از سیستم‌هایی که در فضای اداری استفاده می‌شود، نقاط ضعف و قوتی داشته باشند.

ادامه مطلب