دکوراسیون فضای آموزشی
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

دکوراسیون فضای آموزشی

هدف تمامی موسسات آموزشی کمک به شکوفایی هر چه بهتر دانش آموزان است. درست است که محتوای مواد آموزشی حرف اول را می زند اما دکوراسیون فضای آموزشی هم نقش بسزایی در یادگیری و علاقه مندسازی دانش آموزان به درس دارد. سوال مهم این است که ویژگی‌های یک فضای آموزشی که بتواند هم به دانش آموز و هم به معلم حس مثبتی دهد چیست و چگونه فراهم می‌ شود؟

ادامه مطلب