سبز را با چه رنگ هایی به کار ببریم؟
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

سبز را با چه رنگ هایی به کار ببریم؟

سبز با چه رنگی ست میشود ؟ رنگ سبز یکی از آن رنگهایی است که ترکیب ناشیانه اش با رنگ های دیگر می تواند چهره دکوراسیون شما را به کلی خراب کند. در صورتی که رنگ های بسیاری هستند که به این رنگ می آیند و مس توانند به زیبایی کنارش بنشینند.

سبز یکی از رنگ هایی است که با توجه به طیف رنگی همزمان نوستالژیک است، سرحال مان می کند، آرامش بخش و مسحورکننده است. سبز رنگی شگفت انگیز است و با توجه به طیف می تواند جزو رنگهای گرم یا سرد قرار گیرد. طیف گسترده آن امکانات متعددی برای استفاده در دکوراسیون و با رنگ های دیگر دراختیارمان قرار می دهد. اگر نمی دانید سبز با چه رنگی ست میشود و برای ترکیبش با رنگ های دیگر از چه رنگی کار را شروع کنید، جای نگرانی نیست. ما ۱۲ ترکیب مختلف سبز و کاربرد آن را معرفی می کنیم تا با توجه به سلیقه ترکیب موردنظرتان را انتخاب کنید.

ادامه مطلب