دوران فضای اداری باز
ادامه مطلب
فضای اداری

آیا دوران فضای اداری باز به پایان رسیده است؟

نخستین بار فضای باز اداری با هدف افزایش بهره‌وری و همکاری و تعامل بیشتر کارکنان شکل گرفت. این رویکرد برای سال‌ها مورد توجه بود و شاید در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی منتقدان، از عدم کارایی این روش و تأثیر منفی آن بر عملکرد، سخن به میان آورند. در حال حاضر اما، آلودگی‌های صوتی، غیبت‌های مکرر، بحث‌های غیرکاری، نبود حریم خصوصی و عدم تمرکز حواس تنها به عنوان بخشی از معضلات فضای اداری باز برشمرده‌ می‌شوند. در نتیجه، این سؤال مطرح است که آیا دوران فضای اداری باز به پایان رسیده است؟ آیا تمام مدیران، طراحان و متخصصانی که فضای باز اداری را ترویج می‌دادند، تصوری اشتباه درباره آن داشته‌اند؟ چه آینده‌ای در انتظار فضاهای اداری است؟

ادامه مطلب