در فستیوال معماری لندن
ادامه مطلب
بزرگان معماری

“ZAHA HADID” در فستیوال معماری لندن ، با “LEGO”لگو شهری مینیاتوری ساخت.

مساحت لندن تحت توسعه عظیم – “zaha hadid” زاها حدید جایزه LEGO را به مناسبت ارائه پیشنهاد “low rise” که در مورد بررسی یکپارچه سازی بافت شهری با رودخانه های اطراف DOCKLANDS بود را دریافت نمود.

ادامه مطلب