فستیوال جهانی معماری
ادامه مطلب
رویدادها

فستیوال جهانی معماری WAF 2017

رفع تحریم و حضور معماران ایرانی متاسفانه از سال 2015 این جشنواره ملیت ایرانی را از فهرست خود حذف کرده است .امسال با به پایان...

ادامه مطلب