دکوراسیون داخلی اتاق
ادامه مطلب
books

دکوراسیون داخلی اتاق

هنرمندی به نام Peter Zimmermann دکوراسیون داخلی اتاقهای گالری Für Neue Kunst در شهرصنعتی Freiburg آلمان را به یک بوم رنگی و در واقع یک اثر هنری بزرگ تبدیل کرده است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

مرکز فرهنگی و هنری Len Lye

معمار این اثر معتقد است که یک معماری، زمانی بزرگ و قوی است که همراه با هنر باشد.باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قائل شد که دو مفهوم کاملا مجزا هستند. در معماری منظور ساخت و ساز در راستای انجام وظیفه اجتماعی و خدمت رسانی است. مانند ساختن اماکن مسکونی، عبادتی و یا تحصیلی. اما در هنر معماری تأکید بر استفاده از شاهکارهای هنری و دستاوردهای تزئنیی بر روی دیوارها، سقف، ستونها، پنجره ها و درهاست و حتی باغها و حوض ها نیز به گونه ای با هنر معماری ترکیب می شوند تا تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیشتر شود.

ادامه مطلب