مرتب کردن کمد لباس
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

نکاتی برای مرتب کردن کمد لباس

یکی از مشکلات مرتب کردن خانه نظم بخشیدن به کمد لباس است. به نظر می رسد مرتب کردن کمد لباس فقط تا زدن و چیدن لباس ها درون آن است اما دردسر واقعی وقتی شروع می شود که برای پیدا کردن لباس مد نظر تمام کمدها زیر و رو می شود

ادامه مطلب