تمی از لوله در سرتاسر یک کتاب فروشی و فروشگاه قهوه
ادامه مطلب
فضای تجاری و فروش

تمی از لوله در سرتاسر یک کتاب فروشی و فروشگاه قهوه ، اجرا می شود

این برنامه که روی چهار طبقه با مساحت کل ۸۰ متر مربع توزیع می شود، شامل طراحی یک کتابخانه ،فروشگاه قهوه،یک آشپزخانه،یک اتاق کار و انبارها و نیز مکان هایی برای استفاده کنندگان تا در آن جا مطالعه کنند و قهوه بنوشند.

ادامه مطلب

استودیوی طراحی “anagram” یک کتابخانه خمره ای شکل را طراحی نمود.
ادامه مطلب
هنر صنعت چوب

استودیوی طراحی “anagram” یک کتابخانه خمره ای شکل را طراحی نمود.

این استودیوی طراحی مکزیکی معماری داخلی این کتابخانه را در شهر مکزیکو تکمیل نموده است .

ادامه مطلب