چیدمان خانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

چیدمان خانه

این خانه کوچک ۱۳ متر مربعی یک نمونه اولیه برای مسکن دانشجویی است.چیدمان خانه برای این مسکن دانشجویی به نحوی طراحی شده است که علاوه بر رفع همه نیازهای افراد ساکن در آن، با فضای کوچک این خانه ها نیز سازگاری داشته باشد.

ادامه مطلب