مرکز درمان اعتیاد خواهر مارگارت اسمیت
ادامه مطلب
دکوراسیون درخدمت نیکوکاری

مرکز درمان اعتیاد خواهر مارگارت اسمیت

مرکز درمانی خواهر مارگاریت ،مکانی برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل،قمار و اختلالات خوردن افراد می باشد.بیماران می توانند با ساکن شدن در این مکان درمان شوند .

ادامه مطلب