نگاهی به درون باشگاه جدید Virgin Atlantic
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

نگاهی به درون باشگاه جدید Virgin Atlantic

Slade Architecture به همراه تیم طراحی در هواپیمایی Virgin Atlantic برای ایجاد باشگاه جدید در ترمینال ۲ فرودگاه بین المللی لوس آنجلس کار کردند.

ادامه مطلب