گسترش تولیدات لوازم دکوراسیون
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

نیاز به گسترش تولیدات لوازم دکوراسیون در زمینه مبلمان مورد نیاز کودک و نوجوان (بخش اول)

صنعت مبلمان ایران بعد از انقلاب اسلامی پس از یک دوره فترت حدودا دهساله ، از اواخر دهه شصت شروع به رشد دوباره نمود و البته این رشد متوازن و در همه زمینه ها یکسان نبود، در برخی حوزه ها، گروه های پیشتاز، حرکتهائی را آغاز نمودند به دنبال ایشان حرکات تکمیلی شکل گرفت ، در بخشهائی مانند مبلمان اداری و نمایشگاهی و تا حدودی آشپزخانه شاهد رشد چشمگیری بودیم، اما همانگونه که ذکر شد در برخی موارد رشد چندانی حاصل نگردید ، در بخش مبلمان منزل گرچه حرکاتی از قبل از انقلاب آغاز شده بود، اما تداوم این حرکات در بعد از انقلاب کافی و وافی نبوده است.

ادامه مطلب