مرکز اکتشاف کتابخانه کودکانQueens
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مرکز اکتشاف کتابخانه کودکانQueens

گروه معماری Lee H. Skolnick Architecture با همراهی شرکت ۱۱۰۰Architect،کتابخانه ای منحصر به فرد تحت عنوان مرکز اکتشاف به ساختمان مرکزی کتابخانه کویینز، اضافه کرده است. . این کتابخانه روی سه سطح از علوم، متمرکزاست و شامل ایستگاه نمایشگاه تعاملی ، سالن علوم نیویورک و موزه کودکان بروکلین می باشد،

ادامه مطلب