موزه تاریخ طبیعی و آرشیو دولت
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

موزه تاریخ طبیعی و آرشیو دولت

EM2N ، جایزه اول در مسابقات بین المللی طراحی موزه تاریخ طبیعی را درشهر Basel سوئیس از آن خود کرد . در این مسابقه ،بیش از ۲۲ طرح انتخاب شدند.طرح برنده”Zasamane” نام دارد که هدف در آن ترکیب علوم ودانش در زمینه طبیعت و فرهنگ در سوییس می باشد

ادامه مطلب