فضای هنری در کنار امکانات عمومی شهر
ادامه مطلب
فضای باز

ایجاد فضای هنری در کنار امکانات عمومی شهر

اصولا ایجاد فضای هنری در کنار امکانات عمومی شهر ، مردم را تشویق می کند تا در مورد استفاده از هنر و زیبائی در طراحی فضاهای عمومی شهر اندیشه کنند.

ادامه مطلب

طراحی بنایی موقت برای ZeitRaume در Bazel سوئیس
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

طراحی بنایی موقت برای ZeitRaume در Bazel سوئیس

برای برگزاری اولین دوره ی همایش دو سالانه ی موسیقی و معماری معاصر ZeitRaume، معماران HHF بنایی موقت را در بازل سوئیس ساخته اند .

ادامه مطلب