پروژه زیبای حرکت آب در فضاهای شهری
ادامه مطلب
عکاسی در معماری و دکوراسیون

پروژه زیبای حرکت آب در فضاهای شهری

یین و یانگ مفهومی در نگرش چینیان نسبت به جهان است. از دیدگاه چینیان باستان در همه ی پدیده ها و اشیا موجود در این جهان دو اصل متضاد و در عین حال مکمل وجود دارد.در واقع می توان گفت یین و یانگ دو مفهوم مثل شب و روز ، گرما وسرما و.. می باشند.مفاهیمی کاملا وابسته که هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند. این دو مفهوم بخشی از نظام هستی هستند.

ادامه مطلب

پارک tongava
ادامه مطلب
فضای باز

پارک tongava

فضای پارک و سرگرمی TONGAVA ،واقع در شهر سانتا مونیکا که یکی از شهرهای کوچک ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا است توسط شرکت james corner field operations طراحی و اجرا شده است.

ادامه مطلب

طراحی المان شهری Emptyful در کانادا
ادامه مطلب
فضای باز

طراحی المان شهری Emptyful در کانادا

المان یا نماد شهری ، ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی ، صفحات قائم یا منحنی ، اجزائ سازه ای ،کابلها ، پوترها و فریم ها و به طور کلی هر آنچه میتواند جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از موارد فوق استفاده می شود.

ادامه مطلب