محیط کاری خلاقانه
ادامه مطلب
فضای اداری

محیط کاری خلاقانه و افزایش راندمان کاری کارمندان

راه های مختلفی برای ایجاد یک دفتر کار متفاوت و خلاق برای کارکنان وجود دارد. به عنوان مثال برخی از دفاتر دارای تجهیزات ورزشی هستند که به کارکنان کمک می کند تا بدنشان را از حالت خمودگی خارج کنند. چرا که اغلب کارکنان بیشتر طول روز را پشت میز می نشینند و این موضوع آنها را خسته می کند.
برخی از دفاتر هم دارای اتاق هایی برای استراحت کارکنان هستند تا با انرژی بیشتری به میز کار خود بازگردند. تعدادی از مدیران منابع انسانی دفاتری را طراحی کرده اند که کارکنان بتوانند در آن بازی کنند، شاد شوند و خلاقانه تر فکر کنند.

ادامه مطلب