آپارتمانی روشن با دیوارهای جذاب ،برای یک خانواده چهارنفری
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

آپارتمانی روشن با دیوارهای جذاب ،برای یک خانواده چهارنفری

طراحان درover under ، یک آپارتمان دو خوابه به مساحت ۱۱۶ متر مربع ،واقع در Massachusetts بوستون را تبدیل به فضایی روشن ،با کابینت کاری به خصوص و دیوارهای جذاب رنگی کرده اند.

ادامه مطلب