دکوراسیون داخلی دندانپزشکی
ادامه مطلب
فضای بهداشتی و درمانی

دکوراسیون داخلی دندانپزشکی چگونه اضطراب مراجعان را کم می کند؟

علی رغم پیشرفت های بسیاری که درزمینه دندانپزشکی بدون درد صورت گرفته است اضطراب بیماران همچنان موضوعی حل نشدنی باقی مانده است. بسیاری از افراد تنها با دیدن، شنیدن و یا حتی استشمام بوهای مواد دندانپزشکی هم به یاد دردهای گذشته خود می افتند و دچار ترس و اضطراب می شوند.

ادامه مطلب