دکوراسیون داخلی مغازه
ادامه مطلب
فضای تجاری و فروش

دکوراسیون داخلی مغازه

در شهر Kiryu Gumma ژاپن، اولین نمونه فروشگاه نان و شیرینی با فکر توسعه اینترنتی در آینده افتتاح گردید. این مغازه از سال ۱۹۳۰ مشغول به کار بوده و بعد از یک نوسازی و تغییر در دکوراسیون داخلی مغازه به صورت پیشرفته درآمده است با قصد این که تصویر جدیدی از فروشگاه محلی و جهانی را بوجود آورند.

ادامه مطلب