بهترین دیزاین خانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

بهترین دیزاین خانه

خانواده ای از بلژیک ، با رویای کالیفرنیا یی خواهان بهترین دیزاین برای خانواده جوان ۴ نفره شان بودندشرکت Nakhshab Development & Design ، یک خانه در Encinita,California برای یک خانواده طراحی کرد که یکی از نمونه های موفق دیزاین خانه براساس خواست سفارش دهنده آن تلقی می شود.

ادامه مطلب