دکوراسیون خانه سالمندان
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

دکوراسیون خانه سالمندان

متاسفانه با افزایش مشکلات جامعه کنونی افراد به ناچار از برخی اصول رفتاری انسانی عدول کرده و مجبور می شوند بهترین عزیزان خود را به محل های به نام خانه سالمندان بسپارند. البته از طرفی واقعا نمی توان گفت این کار یک نوع رفتار ناشایست میباشد شرایط زندگی انسان ماشینی، چنان او را سرگرم مسایل روزمره نموده که گاها خود را نیز فراموش کرده است. زندگی ماشینی با تمام بیرحمی های خود امکاناتی را نیز برای رفاه افراد، مخصوصا سالمندان فراهم آورده است. پرداختن به مسائل سالمندان با توجه به صنعتی شدن جوامع و تبعات اقتصادی- فرهنگی و اخلاقی آن، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به این که شمار سالمندان در کشور ما در حال افزایش است، باید امکانات بسیاری برای این افراد فراهم آید تا در حد امکان به نیازهای روانی، اجتماعی و جسمانی آنها پاسخ داده شود.
طراحی محیط زندگی افراد سالمند بایستی متناسب با شرایط فیزیکی و جسمانی آنها باشد، تا حداقل، نیاز به دیگران را احساس نکنند. در ادامه به برخی ویژگی های خانه سالمندان اشاره می گردد:

ادامه مطلب