دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

استفاده از سنگ مرمر در دکوراسیون داخلی

سنگ مرمر از جمله متریالی است که در صنعت ساختمان و به خصوص در نمای آن استفاده می شود اما می توان در اکسسوری یه و اشیای دکوراتیو نیز از آن استفاده کرد.

ادامه مطلب

استفاده مدرن از مواد باستانی در یک نمای پارامتری از سنگ مرمر در آتن
ادامه مطلب
معماری معاصر

استفاده مدرن از مواد باستانی در یک نمای پارامتری از سنگ مرمر در آتن

زنگار نرم و درخشش جذاب سنگ مرمر ،از کتیبه زینتی نفیس پارتنون تا مجسمه های زن زیبا ارختئون ، مدت زیادی است که با معماری یونان مترادف شده است. این موادی است که ما آن را با کاربرد آن در تمدن های باستانی ، به سبب مقاومت، طول عمر و کیفیت زیبایی شناختی آنها در طول قرن ها ،مرتبط می دانیم.

ادامه مطلب