استخر
ادامه مطلب
نور و نورپردازی

نورپردازی استخر

تصاویر زیر مربوط به مجموعه ی آبی و استخر شنای Feng Shui واقع در فرانسه است که توسط استودیو طراحی Mikou طراحی شده است.در این طرح با تکنیکی ساده نورپردازی استخر انجام شده است.

ادامه مطلب