دمیدن روحی تازه در دکوراسیون اداری با طراحی بیوفیلیک
ادامه مطلب
فضای اداری

دمیدن روحی تازه در دکوراسیون اداری با طراحی بیوفیلیک

بهره‌وری و نشاط کارکنان در یک فضای اداری، با مبلمان اداری زیبا و نوع طراحی محیط کاری آنها ارتباط مستقیم دارد. در این راستا معماران و طراحان دکوراسیون اداری تلاش زیادی می‌کنند تا با اجرای روش‌های مختلف، محیطی جذاب‌تر و در عین حال مناسب‌تر برای انجام فعالیت‌های کاری پدید آورند. بخشی از این کوشش‌ها معطوف به استفاده از عناصر طبیعی و شبه طبیعی در یک فضای اداری می‌شود؛ ایده‌هایی که در قالب طراحی داخلی بیوفیلیک یا زیست گرا شناخته می‌شود. حال سؤال اینجاست که این شیوه از طراحی دقیقاً شامل چه بخش‌هایی از فضای اداری می‌شود؟

ادامه مطلب