بررسی فرم آینده محیط دفاتر اداری معاصر
ادامه مطلب
فضای اداری

بررسی فرم آینده محیط دفاتر اداری معاصر و شیوه های جدید انجام کار در محیط های اداری (۱)

در آینده نزدیک نیازی به حضور و استقرار کارکنان در یک محل ثابت جهت انجام وظایفشان نخواهند بود ، با پیشرفت تکنولوژی و امکان برقراری ارتباط از هر نقطه ، انجام کار در هر محل ممکن می باشد .

ادامه مطلب