دکوراسیون اتاق پذیرایی بتنی
ادامه مطلب
نشیمن و پذیرایی

دکوراسیون اتاق پذیرایی بتنی

این خانه با صفحه منحنی بتنی ساخته شده است.در طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی سعی شده است با حفظ سادگی، صمیمیت در فضا حفظ شود.

ادامه مطلب