طراحی داخلی اتاق خواب
ادامه مطلب
سبک زندگی

طراحی داخلی اتاق خواب

نحوه جانمایی وسایل در اتاق خواب اولین شرط اساسی برای یک دکور اصولی است.ریخت و پاش، شلوغی و تجمع بیش از اندازه وسایل در اتاق خواب یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد آرامش در این بخش از خانه است. در طراحی داخلی اتاق خوابهای کوچک از آنجاییکه فعالیتهای گوناگونی در اتاق خواب انجام می گیردمعمولا طراحی بگونه ای انجام می شود که بتوان درآن استراحت ویا مطالعه کرد،تجهیزات کامپیوتری را قرار داد،لوازم را انبار کردو چندین عملکرد دیگر را در اتاق خواب داشت.

ادامه مطلب