سه روند طراحی داخلی خانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

سه روند طراحی داخلی خانه برای سال ۲۰۱۶

عناصر به کار برده شده در چیدمان داخلی ۲۰۱۶ شامل هرچیزی _از رنگ های دراماتیکِ رو تختی ها گرفته تا طرح های ساده و مدرن با چیدمان آشفته _ می شود. درزیر به سه نکته از اصلی ترین عناصر طراحی های داخلی سال ۲۰۱۶ نگاهی می اندازیم:

ادامه مطلب