تزیین درها
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

تزیین درها

در های ورودی ساده و ملال آورند. به هر طرف که نظر می کنیم، درهای هم شکل توی ذوق می زند. در نیازی کاربردی است نه تزئینی و به همین دلیل نقشی را که در زیبایی خانه دارد نادیده می گیریم. اما اولین منظره و آخرین چشم انداز هر خانه است یا در آستانه هر اتاقی خبردار ایستاده است و چشم در چشم ما دارد. در طول روز مرتب با هم رو به رو می شویم و هر جا سر بچرخانیم یکی از آنها را می بینیم؛ یک خانه متوسط با احتساب در های کمد، حداقل ۲۰ در دارد. پس می توان با تزیین تعداد کمی از آنها حال و هوای تازه ای به خانه بخشید. راه های زیادی برای این کار وجود دارد، می توان آن را با وسایلی ساده تزیین کرد و از مشاهده آن لذت برد. اگر برای چالش طراحی آمادگی دارید، می توانید از درهای ورودی شروع کنید و تغییراتی اساسی در آنها به وجود آورید. مثلا می توان از تکنیک استنسیل بهره گرفت یا به درها ظاهری کهنه و قدیمی داد. در ادامه ۱۲ راه کار ارائه شده است که می توانید با کمک آنها تغییراتی ایجاد کنید که با در های خانه شما متناسب است.

ادامه مطلب