همه چیز درباره جشنواره معماری لندن 2019
ادامه مطلب
معماری معاصر

همه چیز درباره جشنواره معماری لندن ۲۰۱۹

جشنواره معماری لندن که تا سال ۲۰۰۴ به عنوان دوسالانه معماری شناخته می شد؛ اکنون مهمترین و بزرگترین رویداد در حوزه معماری در جهان است که همه ساله علاقه مندان بسیاری از سراسر جهان به ویژه اروپا را به انگلستان می کشاند تا در جریان جدیدترین اتفاقات این حوزه قرار بگیرند. رویدادی که از ابتدای ژوئن به مدت یک ماه در سراسر لندن می توان نشانه هایی از آن را دید. تم و موضوع امسال این جشنواره «مرزها» است.

ادامه مطلب