ادامه مطلب
تابستان

درباره تیرگان چه می دانید؟

جشن تیرگان یکی از مهمترین جشن های ایرانی است که به دست فراموشی سپرده شده است. جشنی در گرمترین روزهای سال برای گرامی داشت فرشته یا ایزدبانوی باران. در متن زیر بیشتر با این جشن، علت برگزاری و مراسم های آن آشنا ‌می شویم.

ادامه مطلب